Connect

CONNECT er et Europeisk Knowledge Alliance prosjekt finansiert av Erasmus+ midler i tre år (2017-2019), som skal fremme et innovativt samarbeide mellom kultursektoren og universitetene omkring publikumsutvikling. CONNECT har til hensikt å utvikle og teste et mentorverktøy (Twin-track programme) for opplæring av studenter i kultur- og ledelsesfag og aktører i kunst- og kulturorganisasjoner. Det overordnete målet er å omsette kunstnerisk og kreativ kompetanse til publikumsorientert og bærekraftig næring.  Programmet utvikles og lanseres i fem europeiske 'hubs' og NPU deltar i den skandinaviske piloten ledet av Center for Kunst og Interkultur i København. Hver 'hub' består av universiteter, viten- og kompetansesentre og et antall kulturinstitusjoner og det vil i løpet av prosjektets 36 måneder være aktiviteter i Polen, Italia, Danmark, Sverige, Norge, Spania, Belgia og England. 

NPU deltar i CONNECT med et team bestående av en veileder, seks studenter og to kulturpolitiske premissleverandører. Disse vil delta i treningsopphold og seminarer i løpet af prosjektet. I forlengelsen av dette prosjektet vil NPU utvikle kontaktflatene til utdanningssektoren i Norge. Dette også med tanke på å løfte kunnskapen om publikumsutvikling blant kunst-studenter og lærere i den kunst- og kulturrelatert delen av norsk akademia.

Hjemmesidene til Connect vil stå klare i August. 

Pågående online undersøkelse ligger nå ute og kan tas her. Undersøkelsen tar fem minutter og resultatene vil bidra til å definere programmet for Publikumsutvikling og tilpasse det til hvert involverte lands lokale kontekst. 

 

Tidslinje

Viktig undersøkelse!

Til alle kulturaktører i Europa: bidra til å definere og programmet til Connect og å tilpasse det til hvert involverte lands lokale kontekst. Undersøkelsen tar 5 minutter og ditt bidrag vil være av avgjørende verdi for det nyoppstartede prosjektet. Ta undersøkelsen her. 

2017-06-01

Kick-off meeting Bilbao

What objectives do you want to reach with CONNECT?


2017-01-31

Rapporter

sortert etter dato tittel

Presentasjoner

bestilt av dato tittel forfatter

Partnere