ADESTE

by NPU — 2016-02-14

ADESTE står for Audience DEveloper: Skills and Training in Europe. Det handler om å utvikle et felles rammeverk for å skolere ledere og ansatte i Europeiske kulturinstitusjoner. Hvordan ta vare på eksisterende målgrupper samtidig som du utvikler nye? Hvordan sørge for en bærekraftig utvikling av din organisasjon. Hvilke organisatoriske og strategiske prosesser er det som følges i de institusjonene som lykkes i å nå sine publikumsmål? Hvilke avdelinger i organisasjonen skal ha ansvaret for å arbeide med publikumsutvikling, og hvilke kompetanse og ferdigheter trengs for å lykkes?

Hvilken kompetanse og ferdigheter trengs for å lykkes?

Denne typen problemstillinger tas opp i dette programmet. Utviklingen av undervisningsopplegget har pågått i tre år når NPU trer inn i prosjektet i februar 2016 sammen med Re:publik, vår svenske søsterorganisasjon. Vår danske søster - Center for Kunst og Interkultur - er allerede en av hovedpartnerne i ADESTE. 

Planen er å videreføre prosjektet med flere Europeiske samarbeidspartnere høsten 2016.

 

Tidslinje

Adeste-konferanse i Bilbao

The Future of Audience Development er tittelen på konferansen som markerer avslutningen av den første delen av ADESTE-programmet. Konferansen er åpen for alle.

2016-03-09

ADESTE-trening for NPU del 2

Camara Joof, Ingrid E. Handeland og Henrik Martén er tilbake i London for å bli skolert i action-learning.

2016-04-04

Rapporter

sortert etter dato tittel

Partnere