Vikki N. Walle-Hansen

Hvem er de unge i Norge i dag? Hva ønsker de å bruke tiden sin på, hvilken plass har kunst og kultur i livene deres, og hva ønsker de seg av fremtiden? Foredraget baserer seg på Vikkis erfaring som trendanalytiker, men mer spesielt på undersøkelsen av barn og unges triggere og barrierer for kunst og kulturdeltakelse i samarbeid med NPU våren 2017. Vikki bygger også på Opinions studie UNG2017, som avdekker 6 egenskaper og trender som forteller deg hvordan du når frem til dagens unge. 

Vikki er seniorkonsulent med innretning mot trendanalyse og innovasjon i Opinion As. Hun har 7 års erfaring fra Telenor Research & Future hvor hun jobbet med markedsanalyse, customer centricity og forskningskommunikasjon. Hun har nylig også jobbet med forretningsstrategi for en oppstartsbedrift innen financial technology i San Francisco, der hun også studerte Creative Strategy. Research og trendanalyse i ordets alle betydninger er hennes lidenskap, og hun er opptatt av å formidle engasjerende scenarioer og analyser som kan brukes i strategiarbeid på tvers av bransjer. Walle-Hansens keynote vil ta for seg dagens ungdom og hvordan de forholder deg til kunst og kultur. Hun stiller seg spørsmålene: Hvem er de unge i Norge i dag? Hva ønsker de å bruke tiden sin på, og hva ønsker de seg av fremtiden? Foredraget baserer seg på studien UNG2017 som avdekket 6 egenskaper og trender som forteller deg hvordan du når frem til dagens unge. 

Ler mer om Ung 2017 her.