Vikki N. Walle-Hansen

Vikki er seniorkonsulent med innretning mot trendanalyse og innovasjon i Opinion As. Hun har 7 års erfaring fra Telenor Research & Future hvor hun jobbet med markedsanalyse, customer centricity og forskningskommunikasjon. Hun har nylig også jobbet med forretningsstrategi for en oppstartsbedrift innen financial technology i San Francisco, der hun også studerte Creative Strategy. Research og trendanalyse i ordets alle betydninger er hennes lidenskap, og hun er opptatt av å formidle engasjerende scenarioer og analyser som kan brukes i strategiarbeid på tvers av bransjer. Walle-Hansens keynote vil ta for seg dagens ungdom og hvordan de forholder deg til kunst og kultur. Hun stiller seg spørsmålene: Hvem er de unge i Norge i dag? Hva ønsker de å bruke tiden sin på, og hva ønsker de seg av fremtiden? Foredraget baserer seg på studien UNG2017 som avdekket 6 egenskaper og trender som forteller deg hvordan du når frem til dagens unge.