Victoria Bakken

Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i tre kategorier: øker mest/formidler best / inkluderer flest. De kommer mann- og kvinnesterke til konferansen 1. november for å fortelle om sitt arbeid "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten. Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept, der digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere brukes aktivt. Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise".

Victoria Bakken er nytilsatt markeds- og kommunikasjonssjef for Festspillene i Nord-Norge. Hun har jobbet med merkevarebygging og kommunikasjon innenfor bryggeri, finans, reiseliv og kraftselskap etter sin MSc i internasjonal markedsføring og ledelse i København på Copenhagen Business School i 2003. Victoria vil være Festspillenes ansvarlig for år 3 av Festspillpilotene, og jobbet som informasjonsansvarlig under Festspillene i Nord-Norge 2017.