Una Mathiesen Gjerde

Una Mathiesen Gjerde (f. 1993) er kunstredaktør i Subjekt. 

Hun er utdannet kunsthistoriker ved Københavns Universitet, hvor hun avleverte masteroppgaven «Blodig alvor - Menstrasjonskunst i Skandinavia fra 1973-2015». 

Hun jobber også som formidler ved Henie Onstad Kunstsenter og i Ekebergparken, og har tidligere vært kuratorassistent ved Kunsthistorisk Prosjektsenter. Hun har også studert noe fransk og økonomi.