Thomas Prestø

Thomas Prestø skal delta i den sesjonen som heter "Kulturell makt" dag 1 og holder en egen sesjon dag 2 om hvordan han arbeider med PR- og kommunikasjon rettet mot ulike minoriteter - "YO Minoritet".

Thomas er kunstnerisk leder for Tabanka, et profesjonelt dansekompani som aktivt jobber med å utvide den norske kunstscenen. Tabanka søker å representere det beste innen både tradisjonell, moderne, kunstnerisk og kommersiell afrikansk og karibisk dans og gjøre dette tilgjengelig for det norske folk, både som publikum ogutøvere. Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble, bruker språket i afrikansk og karibisk dans, som verktøy for å uttrykke, utvikle og formidle et nytt moderne danseuttrykk.