Thea Breivik

Thea Breivik er seniorrådgiver i internasjonal seksjon i Norsk Kulturråd. Norsk kulturråd har i de senere årene fått en tydelig rolle i arbeidet med internasjonalt kultursamarbeid, blant annet gjennom arbeidet med EØS-midlene. Thea Breivik har ansvaret for Kreativt Europa desken i Norsk Kulturråd.