Tale Hendnes

Tale Hendnes har jobbet med kommunikasjon av scenekunst siden 2010. Hun har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver ved Dansens Hus, Nasjonal Scene for dans siden 2015.

Her har hun hovedsaklig ansvar for innholdsproduksjon for Dansens Hus' plattformer, som nettsider og sosiale medier, med hovedvekt på film, foto og grafisk formgiving. Hun er også redaksjonsmedlem i Dansens Hus-utgivelsen DANS.

Hendnes er utdannet skuespiller med en bachelor i Acting fra Liverpool Institute for Performing Arts, og har produsert egne verk for scene og kamera med kunstnerkollektivene Flukt og Oslo Koreografiske. Hun har i de senere årene jobbet visuelt sammen med store internasjonale kompanier og ledende norske kompanier.

Ved NPU-konferansen 2018 vil hun fortelle oss om hvordan Dansens Hus produserer det visuelle innholdet som engasjerer publikum.