Sue Janne Alsaker

Sue Janne Alsaker er kommunikasjonssjef for Bergen Nasjonale Opera hvor hun har jobbet siden høsten 2010. Hun har det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon, og har vært med i prosessen med utvikling av nytt navn, profil og strategi for BNO.

Alsaker har mastergrad i integrert markedskommunikasjon fra Univeristy of Canberra, Australia. Hun startet sin arbeidskarriere som leder for gokart-senter i Bergen og Oslo og har siden jobbet med opplevelser, herunder i Festspillene i Bergen og VilVite, Bergen Vitensenter. Alsaker har internasjonal erfaring fra både studier og jobb. 

Sue Janne har ulike verv og sitter bl.a. i styringsgruppen for Marketing & Communications Forum i Opera Europa sammen med representanter fra operaene i Gøteborg, Paris, Cardiff, Berlin (Komishe Oper) og Amsterdam.