Stein Olav Henrichsen

Stein Olav Henrichsen ble ansatt som direktør ved Munchmuseet i 2010 og fikk nylig fornyet sitt åremål med 6 nye år. Han har tidligere vært direktør ved Den Nye Opera i Bergen og styreleder i Ultimafestivalen. Henrichsen har lang erfaring med å lede kulturorganisasjoner med særlig vekt på musikkfeltet.