Stein Erik Bakken

Hva skal til for å få dem ut av man-caven og inn i kulturhuset? Og hva kan økt kontakt det gutte-dominerte gaming-samfunnet bety for utviklingen av en mer interaktiv scenekunst? 

Kilden Teater og Konserthus ønsker fange opp og la seg påvirke av den digitale utviklingen i samfunnet, gi unge positive kulturopplevelser, og styrke seg i ungdoms-segmentet. Dataspillenes dramaturgi, utrykk, publikumsinteraksjon og teknologi overlapper i økende grad utviklingen av ny teater- og scenekunst. Med Play@Kilden-prosjektet utforsker de Kildens rolle som leverandør av scenekunst til en ung publikums-gruppe.

Piloten Level Up – Play@Kilden foregår 19. august 2017. Du kan bestille billetter her:  http://burl.nu/eiyuof. Level Up er Rune Fjeld Olsen og Karl-Martin Hogsnes, og var fra 2011 til 2015 VGTVs spillmagasin. Level Up er i dag en selvstendig spillkanal med informasjon, anmeldelser og interaktivitet. I Kilden vil de spille fra scenen i interaksjon med publikum. Showet vil også inneholde musikk og live kunstutrykk fra scenen. Det vil bli strømmet åpent av Kilden Digital på youtube og twitch.

Kilden Digital er en del av Kilden Teater og Konserthus' satsing på sosial verdiskapning - Kilden Dialog. Prosjektleder Stein Erik Bakken kommer til konferansen for å fortelle om erfaringene med piloten og den videre satsingen på online gaming og andre digitale satsinger på Kilden. 

Stein Erik Bakken er IT-konsulent på Kilden Teater og Konserthus, og jobber som teknisk ansvarlig for strømming / digital utvikling. Han har utdannet seg innen markedsføring på BI, og utvidet med utdanning innen IT. Siden midten av 90-tallet har han vært involvert innen dataspill som arrangør av lanparty og esport. Til daglig jobber han med å knytte alle Kildens avdelinger sammen med teknologi, både internt, men også ut mot publikum. Gjennom arbeidet med Kilden Digital, så har han fått på plass et team som kan strømme innhold til alle mulige plattformer.