Siri Breistein

Siri Breistein er prosjektleder for publikumsutvikling i Bergen kommune. Arbeidet omfatter innsikt i kulturbruk, motivasjon, barrierer og utfordringer knyttet til arbeidet med å øke andelen av kunst- og kulturforbruk. Er det metoder og tiltak som fremmer både interesse og motivasjon for å oppsøke kunst- og kulturlivet hos ikke-brukerne? Hvor og hvordan treffer man ikke-brukerne? Hvordan skapes et engasjement for byens opplevelsesrom hos de som vanligvis ikke ferdes i disse rommene?

Siri Breistein har 17 års erfaring som selvstendig næringsdrivende innenfor magasinproduksjon og barnekulturformidling. I like mange år har hun arbeidet som kunstformidler, og har i dag blant annet ansvar for et kunstformidlingstiltak på KODE, rettet mot mennesker med demens.