Simon Strömberg

Simon Strömberg er prosjektleder for Kreative Platser på Kulturrådet i Sverige og kommer til NPU-konferansen i november for å delta i en paneldebatt med direktøren for Engagement and Audiences i Arts Council UK, Phil Cave, moderert av det norske Kulturrådets Silje Eikemo Sande. Panelet vil utforske hvilken retning arbeidet med kulturell inkludering er i ferd med å ta i Norden. 

Kreative Platser er et program som har til formål å gjennomføre den svenske regjeringens mål om å øke samfunnsengasjement og valgdeltakelse gjennom økt satsing på kunst og kultur i områder med sosioøkonomiske utfordringer. Simon har tidligere arbeidet i Stockholm Stad og Kulturskolen i Stockholm som utviklingsleder for unges delaktighet. Han etablerte medie- og demokratisenteret Unga Berättar som han siden drev i 10 år. Han har bakgrunn som journalist og TV-reporter, og har hatt ansvar for blant annet skole- og utviklingsspørsmål i Dagens Nyheter.