Rose Jahanfarah

Rose Jahanfarah 17, går på studiespesialisering innenfor realfag andre året på Drammen videregående skole. Deltok på Ung Leder 2017 i Drammen kommune. Rose er i nteressert i kampsport, politikk og bykultur og glad i tradisjonell kunst, alternativ rock, klassiske filmer og historie.