Rina Mariann Hansen

Byråd for kultur, idrett og frivillighet (AP), Oslo Kommune.