Phil Cave

Hva er status når det gjelder publikumsutvikling i Arts Council UK? Phil Cave er direktør for Engagement and Audiences for Arts Council England, en organisasjon som med rette kan kalles publikumsutviklingens vugge. Det var her betegnelsen publikumsutvikling dukket opp på nittitallet, og det var her de første omfattende programmene for publikumsutvikling så dagens lys på tidlig totusentall. Nick Cave har i dag ansvar for utvikling av strategier for å oppnå Art Council UKs overordnete mål: Great Art and Culture for Everyone. 

Cave står bak og leder flere av de store satsingene til Arts Council UK. Heriblant et stipendprogram fokusert på kunst for eldre: Celebrating Age - a partnership with the Baring Foundation. Han kommer til konferansen i egenskap av å være arkitekt for programmet Creative People and Places; en radikalt annerledes tilnærming til kulturell inkludering i områder med lav eller ingen kulturell deltakelse. Nøkkelen til inkludering ligger i lokalsamfunnet, og gjennom å gi publikum eierskap til de kunst- og kulturprosjektene som støttes gjennom denne ordningen. 

-  In previous approaches to audience development, regeneration or building civic pride, we had often failed to bring local communities with us and it was clear we needed to rethink our approach by involving the public as partners, decision maker and leaders.  

 Creative People and Places er et stipendprogram designet for å oppfordre langsiktige samarbeid mellom kunstorganisasjoner, museer, biblioteker, den frivillige sektoren, lokale myndigheter, den private sektoren og lokalsamfunn. Målet er å utvikle de inspirerende, bærekraftige kunst- og kulturprogrammene som befolkningen har lyst til å involvere seg i.