Per Vold

Hva ligger bak forvandlingen av ærverdige Bergen Offentlige Bibliotek til et åpent kulturhus med køer for å komme inn på arrangementene? Hvordan har de klart det som i bibliotektsloven av 21. juni 2013 heter:  ”å skape en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”?  Hvordan klarer de å gjøres seg relevant for så mange unge og så mange innvandrere? Bergen Offentlige Bibliotek er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i alle tre kategoriene Øker mest/Formidler best/Inkluderer flest. Les mer om nominasjonsgrunnlaget og de andre nominerte her

Bibliotekar og ansvarlig for Unge BOB ,Per Vold, kommer sammen med biblioteksjefen Leikny Haaga Indergaard, til NPU-konferansen for å presentere hva som ligger bak suksessen 1. oktober 14:00-16:00.

Per Vold er utdannet bibliotekar og er leder for å utvikle bibliotektjenester for ungdom i Bergen. Har etablert ungdomsbiblioteket UROM gjennom medvirkning, samt drevet med arrangementsutvikling, Makerspace, spill og VR/AR-teknologi.