Ole Marius Hylland

Ole Marius Hylland er kulturhistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo. Han har hovedfag i folkloristikk og skrev sin doktoravhandling i kulturhistorie – om folkeopplysning på 1800-tallet.

Tidligere har han blant annet arbeidet som foreleser ved Universitetet i Oslo. og som seniorrådgiver i ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum).

Hylland har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2008 og er fagkoordinator for kulturområdet ved instituttet.

Faglige interessefelt er blant annet kulturpolitisk ideologi og retorikk, folkeopplysning, populærkultur og kulturpolitikkens kulturhistorie. Hylland har arbeidet blant annet med evalueringer av Kunstløftet, av ulike kulturpolitiske ordninger for scenekunst og med museumsfaglige spørsmål. 

Han har også skrevet flere artikler om kulturpolitiske og kulturhistoriske emner, blant annet om Fremskrittspartiets kulturpolitikk, om dårlig kvalitet i kunst, om begrepet egenverdi og om museenes samfunnsrolle. I 2017 ga han ut boken Kulturpolitikk sammen med Per Mangset.