Nora Clausen

NORA CLAUSEN Nora er seniorrådgiver og partner i Opinion og har vært prosjektleder for en lang rekke kulturundersøkelser både for fylkeskommuner, kommuner og kulturinstitusjoner i Norge. Hun er utdannet filosof og idehistoriker med estetikk som spesialfelt. 

Clausen har over ti års erfaring fra analysebransjen og har også jobbet med forskningskommunikasjon innen ulike samfunnsområder på vegne av Forskningsrådet i mange år.