Nina Lauvsnes

Nina Lauvsnes er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Festspillene i Bergen. Hun kom til Festspillene i 2002 og har innehatt flere ulike roller i organisasjonen innen nettverksbygging, salg, sponsing og markedsføring.

Hun har sittet i styret i Festspillene i Bergen, og var også med i oppstarten av Norsk Publikumsutvikling der hun satt som nestleder i styret.

Tidligere har hun jobbet som konsulent ved senter for kulturstudier ved Universitetet i Bergen. Hun var også festivalgründer og leder av Bergen Tangofestival, som var ett av de mest profilerte arrangementene innenfor rammene av Kulturby Bergen 2000.