Nina Fjelnset

Nina Fjelnset jobber i Ablemagic. Ablemagic har mange års erfaring med spill, historiefortelling og digitale opplevelser som beveger seg ut fra skjermen, utforsker rommet omkring og oppfordrer brukerne til samhandling både analogt og digitalt.