Niels Righolt

Hvor står publikumsutvikling som fag? Vil et Europeisk samarbeid mellom utvalgte universitet og kunnskaps-sentre lykkes i å få på plass et utdanningsopplegg som fungerer?

Niels Righolt er direktør for Center for Kunst & Interkultur (CKI) som er en av NPUs nærmeste samarbeidspartnere. Han kommer til NPU-konferansen/Arts & Audiences 2017 for å presentere det treårige Connect-prosjektet finansiert av Erasmus+-midler. Hensikten er å utvikle og teste et mentorverktøy for opplæring av studenter i kultur- og ledelsesfag og aktører i kunst- og kulturorganisasjoner.

Niels har 25 års erfaring fra kunstfeltet. Han har jobbet som informasjonssjef, produsent, kunstnerisk leder, kulturpolitisk rådgiver i ulike kulturinstitusjoner og organisasjoner. Han var administrerende og kunstnerisk leder for Dunkers Kunstsenter i Helsingborg, og sjefskurator og produsent for Møstings Hus & Bryggeriets Hus i København. I dag er Niels styremedlem for blant andre Dansehallerne, den danske scenen for moderne dans i København, og nettverket Audience Europe. Niels har en bakgrunn fra litteratur, moderne kultur og kulturkommunikasjon samt spansk kultur og språk fra Universitetet i København. 

Les mer om prosjektet her.