Morten Gjelten

Morten Gjelten er direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO) — den sentrale interesseorganisasjonen for profesjonelle virksomheter på musikk- og teaterområdet.

Han er utdannet ved NHH i Bergen på 80-tallet, og har vært knyttet til scenekunsten i hele hans 30-årige yrkesliv, blant annet som som direktør ved Det Norske Teatret og Trøndelag Teater.