Mel Larsen

Mel Larsen er en erfaren publikumsutviklingskonsulent og har jobbet i kunst-, kultur- og forretningsfeltet i snart 30 år. 

Erfaringen har hun videreført til mange deler av verden, og i det siste har hun levert praktisk trening i publikumsutvikling i fem byer i Russland for The British Council & The Arts Marketing Association.

Hun er også forfatteren bak boka «A Guide to Workin with Arts Ambassadors» som ble utgitt av Arts Council England.

Mel Larsen sitter i styret i Arts Marketing Association(AMA) i England, og er en av mentorene i utviklingsprogrammet Audience Diversity Academy