May Brit Støve

May Brit Støve er sjef for utvikling i Peer Gynt AS, og har ansvaret for utviklingen av adventure-spillet, som en del av Peer Gynts skoleprosjekt. 

I tillegg til dette, består skoleprosjektet av kursing av lærere i Peer Gynt, samt utvikling av film og tekster relatert til Peer Gynt. 

Hun er utdannet i kulturledelse, kultursponsing og retorikk fra bland annet Handelshøyskolen BI, og med mye erfaring fra prosjektledelse, herunder finansiering, økonomistyring og produksjonskompetanse på kunstneriske produksjoner. Særlig kompetanse på Ibsens Peer Gynt, tolkninger og innhold.