Maria Utsi

Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i tre kategorier: øker mest/formidler best / inkluderer flest. De kommer mann- og kvinnesterke til konferansen 1. november for å fortelle om sitt arbeid "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten. Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept, der digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere brukes aktivt. Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise".

Maria Utsi (35) er direktør for Festspillene i Nord-Norge. Hun kom fra jobben som festivalsjef for Varangerfestivalen og har tidligere ledet Norges første kulturnæringshage, Hermetikken, gjennom fem år. Utsi satt i Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene og har blant annet vært styrenestleder i Hålogaland Teater siden 2008. Utsi har bakgrunn som teaterviter fra Universitetet i Bergen.