Magne Furhuholmen

Magne Furuholmen er styreformann i Festspillene i Bergen og  deltar i sesjonen som heter "Styrets ansvar" dag 1 sammen med Randi Eek Thorsen fra Lillehammer Kunstmuseum og Øystein Djupedal fra Nationaltheatret. 

Furuholmen er kunstner og musiker, best kjent som en av frontfigurene i AHA.