Lisa Baxter

Lisa Baxter er grunnlegger av The Experience Business – en strategisk innsiktskonsulent med en nyskapende tilnærming til publikums- og forretningsutvikling. Hun kommer NPU-konferansen for å demonstrere at det finnes mer kreative og givende måter å tjene penger på enn å administrere avkastninger, melke markedet og kutte kostnader. 

I foredraget «Publikumserfaring: Biprodukt eller kjerneprodukt?» skal hun snakke om hva «ny produksjonsutvikling» og «inntektsgenerering» betyr for kulturøkonomien i dag, og hvordan alt ikke bare handler om kunsten. Her vil man blant annet lære om dimensjonene ved publikumsopplevelsen, og hva dette betyr for ny produktutvikling. Hun vil også snakke om hvordan opplevelsesøkonomien – hvor man ser på «kundens» opplevelse som det verdiskapende element – både kan være ens største trussel, men også mulighet. 

I det andre foredraget, «The Road Less Travelled», skal hun snakke om hvordan kunstnere kan få sitt omreisende arbeid finansiert, programmert og booket. Hun har tidligere arbeidet med organisasjoner som Creative Scotland og The Touring Network Highlands and Islands (Scotland), og kommer til å dele erfaringer fra disse samarbeidene. Blant annet vil hun fortelle om hvordan man kan rette fokuset fra markedsføring og publikumsutvikling til publikumsopplevlese som en del av en strategiplan, og hvordan man utvikler en strategiplan som både engasjerer finansierer, interessenter og publikum.

Siden etableringen av The Experience Business har Baxter jobbet med aktører innen kunstfeltet på banebrytende prosjekter som øker verdien av hva deres kunst- og kulturvirksomhet tilbyr publikum, samfunnet og interessenter, og resultatet har vært mer robuste forretningsmodeller og et lykkeligere publikum.