Leikny Haga Indergaard

Hva ligger bak forvandlingen av ærverdige Bergen Offentlige Bibliotek til et åpent kulturhus med køer for å komme inn på arrangementene? Hvordan har de klart det som i bibliotektsloven av 21. juni 2013 heter:  ”å skape en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”?  Hvordan klarer de å bli så relevant for så mange unge og så mange innvandrere? Bergen Offentlige Bibliotek er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i alle tre kategoriene Øker mest/Formidler best/ Inkluderer flest. Les mer om nominasjonsgrunnlaget og de andre nominerte her

Biblioteksjef Leikny Haaga Indergaard tar med seg kollega Per Vold til NPU-konferansen for å presentere hva som ligger bak suksessen 1. oktober 14:00-16:00.

Leikny Haaga Indergaard er biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibliotek. Hun har vært engasjert i mange formidlingsprosjekter for både barn og voksne og i internasjonalt bibliotekarbeid. Leikny Haga Indergaard har tidligere vært bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger, fylkesbiblioteksjef i Rogaland og  direktør i ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.