Kristin Danielsen

Kristin Danielsen har siden august 2016 vært direktør for Kulturrådet. Hun er utdannet danser ved den norske balletthøgskole i Oslo og Ballet Arts/Broadway Dance Center i New York. Siden har hun tatt en Master i Arts Management ved City University i London, med fokus på internasjonalt kultursamarbeid. 

Danielsen har vært prosjektleder i Visiting Arts, Administrativ leder for Black Box Teater, daglig leder i NyMusikk, Direktør for MIC Norsk musikkinformasjon, partner i Danielsen Kroepelien Arts Management og biblioteksjef for Deichmanske i Oslo.

Hun har undervist og skrevet artikler om emnene kulturledelse, ledelse av kreative prosjekter og publikumsutvikling.

(Foto: Ilja Hendel/Kulturrådet.)