Kjersti Haukeland Eiken

Kjersti Haukeland Eiken leder Bergen kommunes innovasjonssenter – Innolab, (under Seksjon for Digitalisering og Innovasjon) der innbyggere, ansatte, næringsliv, utdanning og det frivillige blir invitert med på innovasjonsarbeid i og for kommunen. Utvikling av nye metoder for effektiv og tverrfaglig samarbeid samt kulturbygging på tvers er noen av fokusområdene i Innolab.