Kirsti M. Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er seniorforsker og forretningsutvikler ved Agderforskning AS, prosjektleder for klyngen Arena USUS bestående av nær 100 virksomheter innen kultur, opplevelse og reiselivsektoren, leder for regjeringens bransjeutvalg for kultur og næring, har en rekke styreverv – blant annet i Norsk Publikumsutvikling og er varamedlem i Norsk Kulturråd. Er opprinnelig Dr.Art fra Universitetet i Bergen, med doktorgrad og post.doc i etnologi. Leder og deltar i flere forskningsprosjekt, deriblant Reason to Return og Reisepol.