Kassia Usken

Kassia Rebekka Usken (f.2000) Kassia Rebekka Usken er styremedlem i Unge Stormen (siden Juli, 2016) Hun er 17 år og går på Bodin Videregående skole på studieretning kunst, design og arkitektur. På fritiden er hun aktiv i teater, holder på med forskjellige kunstformer og selvfølgelig Unge Stormen. Hun er med i Unge Stormen fordi hun synes det er veldig spennende å være samt at det er sosialt, gøy og av og til utfordrende å være med i styret. Uansett syntes hun det er verdt det fordi det er en arena som åpner opp for nye venner, opplevelser og hun kan være med å bestemme hvordan ungdommer vil ha det på biblioteket.