Kaja Jorem

Kaja Jorem er seksjonsleder for Interkultur, og hovedansvarlig for Interkultur Kompetanse, et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling i Drammen kommune.  

Hun har en master i internasjonal økonomi fra Handelshøyskolen i København, en ettårig master i kulturledelse fra Montreal og en bachelor i antropologi og utøvende kunst. 

Før Interkultur jobbet hun ved Den norske ambassaden i Dar es Salaam og Innovasjon Norge. Hun har tidligere ledet Oslo Arkitekturtriennale og hatt oppdrag for blant annet Festspillene i Bergen, McCord Museum, UNESCO, med mer. 

Ved årets NPU-konferanse skal hun fortelle om resultatene av samarbeidet mellom Interkultur og amerikanske WolfBrown, med «Impact Studies» som metode.

(Foto: Nina Holtan)