Joos Støvelbæk

Hva betyr det i praksis å skape forestillinger på publikums premisser?

Alle lurer på hvordan de skal nå ut til unge. Noen går ut og møter dem der de er. På et bibliotek, i et forsamlingshus, hjemme hos noen, eller på en buss, slik som Teaterkandidaterne i Danmark planlegger å gjøre høsten 2017. De henvender seg til unge førstegangsvelgere over hele landet i forbindelse med kommunalvalget i november 2017. Tema er velferdsstaten og hva den betyr for oss. Hvem vil ødelegge den og hvem vil forsvare den?

Teaterkandidaterne er ungdomsplattformen til Teatergrad, et teaterkollektiv som har forlatt teaterinstitusjonenes lukkede bygninger for å innta byen og arbeide medskapende med publikum. Les mer om Teatergrad her.

Joos Støvelbæk is the Artistic director of Teaterkandidaterne, with over te years of experiences both as an actor and director. He is a graduate from Ryslinge Teaterhøjskole and is passionate about the experimential theatre and performance, which is translated in his urban theatre creations together with Asta Herta.