Jo Hargreaves

Jo Hargreaves grunnla Morris Hagreaves & McIntyre (MHM) sammen med Andrew McIntyre og Gerri Morris i 1997.

I dag er hun direktør for MHM, et av verdens ledende konsulentmiljøer i kunst- og kulturfeltet.

Hun er spesialist på strategisk planlegging og forretningsutvikling basert på Culture Segments-modellen. Hargreaves har også tidligere arbeidet i Arts Council UK, og hatt ansvaret for evaluering av store offentlig finansierte utviklingsprosjekter.

Jo Hargreaves kommer til NPU-konferansen 2018 for å møte ledere i feltet som er nysgjerrige på hvordan Culture Segments kan benyttes i den strategiske utviklingen av sin institusjon. Hennes sesjon henvender seg til de som arbeider strategisk og operativt med publikumsutvikling i feltet.