Jan Roger Eriksen

Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i tre kategorier: øker mest/formidler best / inkluderer flest. De kommer mann- og kvinnesterke til konferansen 1. november for å fortelle om sitt arbeid "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten. Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept, der digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere brukes aktivt. Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise".

Jan-Roger Eriksen

Jan-Roger er daglig leder hos Chili, Festspillenes designbyrå og strategiske samarbeidspartner i prosjektet med Festspillpilotene. Chili tilbyr rådgivning og strategiutvikling innen en rekke forretningsområder. Chili er spesielt opptatt av at attraktive og målbare resultater legges til grunn for arbeidet, og er en perfekt samarbeidspartner for et innovativt prosjekt som Festspillpilotene.

 Jan Roger er utdannet innen psykologi, markedsføring og økonomi, og har mer enn 25 års erfaring fra byråbransjen. I Chili fungerer han som leder, konsulent, rådgiver og kreativ ressurs for oppdrag i alle størrelser, og han bistår som strategisk rådgiver i prosjektet med Festspillpilotene. Prosjektet har klare overføringsverdier til Chilis arbeid i andre prosjekter, og viser viktigheten av god innsikt i målgruppebehov, merkevarekjennskap og strategisk markedsføring. Gjennom prosjektet eksponeres byrået for nye og andre kundegrupper, og fordi Chili og Festspillpilot-prosjektet har sammenfallende verdier og målsetninger, bidrar samarbeidet også til å bygge byråets merkevare.