Ingrid Tellefsen Relling

Ingrid Tellefsen Relling (f. 1993) har en bachelor i kunsthistorie fra NTNU, og tar en master i estetiske fag ved OsloMet. Hun har blant annet jobbet i kostymeavdelingen for Trondheim Symfoniorkester sine operaoppsetninger, og vært aktiv i det studentdrevne utstillingskonseptet Punktet. For øyeblikket jobber hun som formidler ved Henie Onstad Kunstsenter.