Ingrid E. Handeland

Ingrid E. Handeland er programansvarlig for NPU-konferansen og kommer til å fungere som konferansier. 

Ingrid tiltrådte som direktør for Norsk publikumsutvikling høsten 2012. Før det jobbet hun på Nationaltheatret i 13 år som markedssjef, kommunikasjonssjef og informasjonssjef. Her arbeidet hun med fortolkning, formidling, merkevarebygging, visuell profilering, informasjon og markedsføring. Ingrid har skrevet jubileumsboka til Torshovteatret "Et eget sted" som kom ut i 2002. 

Ingrid har hovedfag i idehistorie fra Universitetet i Oslo, med mellomfag i filosofi og musikkvitenskap, og har studert informasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Tidligere har hun arbeidet med forskningsadministrasjon og musikkproduksjon.