Ida Habbestad

Ida Habbestad (1980) er skribent, journalist, redaktør, kritikar og styreleder i Norsk kritikerlag. Hun er utdannet fløytist fra Norges musikkhøgskole (2002) og har mastergrad i anvendt musikkteori (2010) fra samme institusjon. Habbestad var produksjonsleder i Ultimafestivalen og organisasjonskonsulent i De Unges Orkesterforbund (2005-2006), før hun i 2006 gikk over til å ha skribentområdet som virke.

I 2006-2010 var hun musikkjournalist for Ballade.no, et nettidsskrift for og om norsk musikkliv, og fra 2013 har hun vært tidsskriftets redaktør.

Habbestad har lang erfaring som kritiker, fra 2007-2001 i Dagsavisen og i 2011-2017 i Aftenposten. Hun har skrevet kritiske og fagorienterte artikler for en lang rekke publikasjoner (Bladet Folkemusikk, Klassisk Musikkmagasin, Scenekunst.no, Bergens Tidende, Vagant, Prosa, Syn og Segn, Seismograf, Museumsnytt, Allkunne, Dansk musikktidsskrift m.fl.), har redaktørerfaring fra bokprosjekt som «Begreper om barn og kunst» (Norsk kulturråd 2014), var medredaktør for nettsiden Kunstløftet.no 2010-2011 og sekretær for en ekstern tilråding for arbeidsdeling mellom norske musikkutdanningsinstitusjoner (2014). Gjennom Norsk kritikerlag var hun en sentral initiativtaker til Frilansinitiativet, som jobbet for å rette søkelys om behovet for frie ytringer.

Habbestad er mye brukt som ordstyrer og har arrangert en lang rekke panelsamtaler og diskusjoner om ulike tema innen kunstfeltet generelt. Sammen med Hild Borchgrevink har hun utviklet et kurs i å skrive kritikk av scenekunst. Kurset er holdt i en rekke barne-, ungdoms- og videregående skoler i hele landet, samt på universitetsnivå. Gjennom kurset har hun også jobbet med regionale medier og samtalen om kunstuttrykk, og har jobbet aktivt for å få gi elever i utvalg knyttet til Den kulturelle skulesekken verktøy for å kunne bidra inn i programmeringsprosessen lokalt.