Hilde Maisey

Hvordan skaper du relasjoner til nye grupper? 

Publikumsutvikling handler om å utvikle relasjonen til eksisterende og nye publikumsgrupper. Det er lettere å utvikle relasjonen til de som allerede kjenner deg, enn å engasjere de som ikke har deg og din kunstform på radaren.

I denne workshopen vil Hilde Maisey og Cecilie Noreng fra TrAP demonstrere en sosiologisk basert metode for å skape relasjoner mellom kulturinstitusjoner grupper som besøker dem sjeldent. Utgangspunktet for workshopen er TrAP-prosjektet ”Nøkkelen til byen”, som starter i 2017 og skal forløpe over tre år. Målet med Nøkkelen til byen er å sørge for at kulturlivet i fremtiden i høyere grad avspeiler det samfunnet vi lever i, både i form av publikum, kunstnere og kulturarbeidere. Prosjektet er inspirert av et lignende prosjekt Cecilie var med å utvikle på New Yorks Lower East Side. Les mere på www.trap.no/nøkkel-til-byen.

Hilde er daglig leder av Transnational Arts Production (TrAP), en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Tidligere har hun arbeidet som fotograf, konseptuell brukskunstner og vært styreleder for Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet. Maisey har undervist  i fotografi på Elvebakken videregående skole og kunsthøyskolen i Bergen samt ledet støtteaksjonen for Vanessa Bairds kunst i regjeringsbygg 6. Hun har utgitt «Håndbok i politisk innflytelse» som del av Akershus Kunstsenters grunnlovsfeiring.