Henning Målsnes

Henning Målsnes er kommunikasjonssjef i Bergen Filharmoniske Orkester siden 2004.

Han har tidligere jobbet som informasjonssjef i Festspillene i Bergen, vært tilknyttet Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus, samt arbeidet som diplomat i utenrikstjenesten.