Hege Tapio

Hege Tapio er en kunstner, kurator, kunstkonsulent, gründer og direktør ved i/o/lab Senter for Framtidskunst.  Hun er og styreleder for Rogaland Kunstsenter og styremedlem i PNEK - Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst.

Tapio har etablert og kuratert Article biennalen - en festival for elektronisk og ustabil kunst, som ble lansert i 2006/2008/2010/2012/2015 og 2016. i/o/lab er også en del av EU prosjektet ENLIGHT som vil presenteres i samarbeid med partnerne i Roma, Manchester og Stavanger med støtte fra Kreativt Europa.

Tapio sin kunstneriske praksis er inspirert av hvordan apparater og ny teknologi åpner for fornyet tolkning, kreativ misbruk og kritisk tenkning. Hun produserte den første offentlige elektroniske kunstinstallasjonen i Stavanger, som bestod av en dobbeltsidig håndlaget LED matrix. I samarbeid med det regionale Makerspace bygger hun også opp en biolab som skal bli del av et nordisk nettverk med kunstnere, forskere og biohackere.

www.iolab.no