Hege Beate Eriksen

Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU prisen 2017 for Best praksis i tre kategorier: øker mest/formidler best / inkluderer flest. De kommer mann- og kvinnesterke til konferansen 1. november for å fortelle om sitt arbeid "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten. Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept, der digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere brukes aktivt. Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise"

Hege Beate Eriksen

Hege er kommunikasjonsrådgiver hos Chili, Festspillenes designbyrå og strategiske samarbeidspartner i prosjektet med Festspillpilotene. Chili tilbyr rådgivning og strategiutvikling innen en rekke forretningsområder. Chili er spesielt opptatt av at attraktive og målbare resultater legges til grunn for arbeidet, og er en perfekt samarbeidspartner for et innovativt prosjekt som Festspillpilotene.

 Hege har mange års erfaring som designer, AD, og har de siste årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver, tekstforfatter og prosjektleder. Hege er utdannet innen featurejournalistikk og er vant til å jobbe etter grundig research, noe som er en styrke i innsikts- og strategiarbeid, slik som Festspillpilotene, hvor hun har vært en viktig sparringspartner begge årene av prosjektet.