Hanne Beate Ueland

Hanne Beate Ueland (f. 1975) er cand. philol. fra universitetet i Bergen med hovedfag i kunsthistorie. Hun har vært avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum siden september 2014.

Frem til hun tiltrådte i Stavanger var Ueland kurator ved Astrup Fearnley Museet i 11 år. I løpet av disse årene var hun involvert i flere sider ved museumsdriften, ikke minst formidlingsarbeidet, og har kuratert utstillinger med kunstnere som Andy Warhol, Bjarne Melgaard, Cindy Sherman og Yoko Ono.

Fra 2001 til 2003 var Ueland formidlingskoordinator ved Bergen kunstmuseum. Hun har hatt styreverv for blant annet i Nordik, Nordic Committee For Art History og Oslo Open.

For tiden sitter hun i hovedstyret til Norges Museumsforbund og er også medlem av juryen til Sandefjord kunstforenings kunstpris til unge kunstnere.