Håkon Moslet

Hvor tett på målgruppa må du være for å skape noe så relevant og meningsfullt for så mange som SKAM?

Relevans. Kvalitet. To ord som uttrykker mål de aller fleste kunst- og kulturprodusenter arbeider mot. Få lykkes i like stor grad som NRK har gjort med nettdramaserien SKAM. Håkon Moslet kommer til konferansen for å fortelle om hvorfor og hvordan NRK har utviklet serien som hadde som formål å treffe målgruppen ”jenter 16 år”, men som har endt opp med å engasjere globalt på tvers av generasjoner.

- Sesong 4 ble den siste, og kanskje også den viktigste sesongen, slår han fast i en Facebook-post etter at serien avsluttet med Sanas Eid-feiring. - Den som tok inn Oslo anno 2017 i alle dets fasetter og gjorde serien hel. Den som laget et mikrokosmos av samtidas store motsetninger og muligheter. Den som brakte nyanser inn i bildet av muslimer og som viste at det ikke behøver å være enten-eller.

Håkon Moslet er redaksjonssjef for TV og utvikling i NRK P3. Han er tidligere musikkjournalist i Dagbladet, har skrevet biografien om Turboneger og har vært musikksjef i P3. Moslet har stått bak flere nyskapende TV-prosjekter, blant dem ”Trekant”, ”Prosjekt perfekt” og ”Line jorda rundt”.