Gry Worre Hallberg

Gry Worre Hallberg (DK) er kunstnerisk leder for Sisters Hope og Dome of Visions, og opererer i skjæringspunktet mellom performancekunst, forskning, utdanning, aktivisme og kuratering.

Hun står også bak «The Sensuous Society: Beyond economic rationality – Suggesting a sensuous mode of being in the world», og har gjort TEDx-samtaler om emnet.

Stikkord er intervensjon, interaktivitet og oppslukende performancekunst.

Gry Worre Hallbergs sesjon under NPU-konferansen åpner med at den danske scenekunstneren presenterer Sisters Hope sin visjon om et sanselig og poetisk fremtidssamfunn. Hun arbeider på en måte som gir publikum immersive (oppslukende) opplevelser i teatret og i museer. 

Worre Hallberg skal også vise en lengre video som tar oss med inn i noen av de opplevelsesrommene som Sister Hope har skapt. Til slutt glir sesjonen over i en immersiv opplevelse, hvor du som deltaker ledes til å utforske ditt poetiske selv. Utforskningen tar utgangspunkt i en sanselig avslapning, som man som deltaker forblir i gjennom hele øvelsen.

Worre Hallberg er også medstifter av en rekke organisasjoner og bevegelser innen performancekunst anvendt i en rekke forskjellige forhold. I tillegg til det ovennevnte også; House of Futures, Fiction Pimps, Club de la Faye, Staging Transitions and The Poetic Revolution. Hun har gjennomført flere prosjekter, artikler og publikasjoner om intervenerende og relasjonelle forestillinger og nye samfunn. Nylig vant utstillingsprisen VISION av The Bikuben Foundation. Hun gjennomfører også en praksisbasert PhD på hennes arbeid ved Institutt for kunst- og kulturstudier ved Københavns Universitet.