Geir Bergkastet

1. august 2017 startet Geir Bergkastet i jobben som administrerende direktør og øverste leder for Den Norske Opera & Ballett. Han kom fra stillingen som direktør ved Høgskolen i Lillehammer, og har tidligere vært administrerende direktør i Oslo Kino AS, og direktør ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. 

Han er utdannet økonom, og startet karrieren ved Veterinærhøgskolen og deretter ved Teaterhøgskolen. Bergkastet har vært styreleder for Sentralen, Dansens Hus og Teater Manu, og nestleder i styret for Sparebankstiftelsen DNB.  For tiden har han styreverv i NRK.

Operaen er medlem av Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO peker i innspillet til kulturpolitikken på at kulturinstitusjonene må knyttes tydelig til Grunnlovens §100 om statens forpliktelse til å sikre et offentlig ytringsrom:

«De profesjonelle musikk- og scenekunstinstitusjonene må anerkjennes og styrkes som en betydelig del av infrastrukturen for fri ytring, og som uunnværlige demokratiske fellesarenaer for kritisk refleksjon, meningsutveksling og kulturell og menneskelig innsikt. Kvalitet og ytringsmangfold må tydeliggjøres som overordnede kulturpolitiske mål».

Men hvordan opererer en av landets største kulturinstitusjoner, Operaen, i skjæringspunktet mellom kunstnerisk utvikling, kunstnerisk utvikling og ikke minst voksende krav om næring?

Geir Bergkastet vil gi svar under NPU-konferansen 2018, som en av innlederne.