Erik Årsland

Erik Årsland er kommunikasjonssjef ved Dansens Hus, hvor han har vært ansatt siden 2011. Han har arbeidet med kommunikasjon knyttet til kunst i store deler av sitt yrkesaktive liv, og ved blant annet Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Nationaltheatret og Dinamo Forlag.