Emil Matthiesen

Emil Matthiesen er direktør for Enhet for kulturformidling og deltagelse i Bergen kommune.

Enheten inkluderer kulturskole, lokale kulturkontor, aktivitetsteam og kommunikasjons- og markedsføringsteam.

Matthiesen har 30 års erfaring innen kommunalt kulturarbeid innenfor både formidling og administrasjon.